• -₺8,00

EsseGesse Teksas 32

₺40,00
₺32,00 Kazanç ₺8,00
Vergi dahil

Ölüme Doğru

Yaratıcıları: esseGesse
Sayfa sayısı: 194
Siyah beyaz
© HOZ Comics Ağustos 2007

Adet

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Karakterin Yaratıcıları: esseGesse
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazışleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Kapak:
Jean-Yves Mitton
Kapak Renk:
Haşim ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics ve EDIZIONI EPIERRE srl. Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics Ağustos 2007

***

EsseGesse Magazin 2 çıktı
Geç­ti­ği­miz yıl Tek­sas ve Tom Miks'in 50. yı­lıy­dı. Bu­nun için Tek­sas ve Tom Miks’in ya­ra­tı­cı­la­rı­na  özel bir ça­lış­ma ha­zır­la­mış­tık: Esse­Ges­se Ma­ga­zin...
Ha­tır­la­ya­ca­ğı­nız gi­bi ilk sa­yı­da Tek­sas ve Tom Miks'in hiç ya­yım­lan­ma­mış ma­ce­ra­la­rı­nın ya­nı­sı­ra Tür­ki­ye'de­ki 50 yıl­lık se­rü­ve­ni­nin hi­ka­ye­si yer alı­yor­du. İkin­ci ki­tap­ta ise muh­teşem Es­se­Ges­se’nin Tek­sas ve Tom Miks ile bir­lik­te ne­ler yap­tı­ğı­nı an­la­tı­yor ve örnek­ler­le su­nu­yo­ruz. Sinc­het­to-Sar­to­ris-Guz­zon üç­lü­sü­nün bi­ra­ra­ya gel­me­den ön­ce yap­tık­la­rı fer­di ürün­ler ve son­ra­sın­da­ki kollek­tif ça­lış­ma­lar, hiç yayımlanmamış afişler ve tabiki ilk ortak çizgi roman “Olenwald”...

EsseGessse Magazin'e git...

TK32
8 Öğeler

Özel Referanslar