Kaptan Swing 02

₺150,00
Vergi dahil

3 TAM MACERA

Zalim EL CAİMAN
ESİR KIZ
UĞURSUZ ÜÇGEN    
    

Yazan ve Çizen: esseGesse
Sayfa sayısı: 202
Siyah-beyaz
© HOZ Comics Şubat
2005

Adet

Orijinal Adı: Il Comandante Mark
Yazan ve Çizen: esseGesse
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazışleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics ve EDIZIONI EPIERRE srl. Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics Şubat 2005

***

Hoz­co­mics başlangıçta Ak­soy Ya­yı­ne­vi’nin çı­kart­mış ol­du­ğu Kap­tan Swing’i kal­dığı de­vam et­ti...
Son ola­rak 2000 yı­lı­na ka­dar kro­no­lo­jik sı­ra­yı ta­kip eden Ak­soy Ya­yın­cı­lık dışın­da Kap­tan Swing dü­zen­li ola­rak ya­yım­lan­ma­mıştır… Kaptan Swing’i kal­dığı yer­den devam ettiren hoz­co­mics daha sonrda tüm maceraları baştan sona 81 kitapta toplamıştır. Kap­tan Swing ma­ce­ra­la­rı­nı renk­li ola­rak ya­yım­la­yan hoz­co­mics siyah-beyaz seriye Au­burn Za­fe­ri macerayla başlamıştır.
İlk 34 kitaplık sera 3 tam maceradır. 34 sonrası 35-81 arası ise 5 tam macera olarak yayınlanıp bir an önce bitirilmiştir.

SW02
5 Öğeler

Özel Referanslar