Kaptan Swing 72

₺180,00
Vergi dahil

3 TAM MACERA

PUİK
(İtalya'da yayınlanan Swing “Ö­zel Se­ri­”)
KUTSAL MAĞARA
(İtalya'da yayınlanan Swing “Ö­zel Se­ri­”)
DARTANYAN'IN TORUNU
(İtalya'da yayınlanan Swing “Ö­zel Se­ri­”)

Yazan ve Çizen: esseGesse
Sayfa sayısı: 290
Siyah-beyaz
© HOZ Comics Mart
2011

Adet

Orijinal Adı: Il Comandante Mark
Yazan ve Çizen: Guzzon - Buffolante
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazışleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics ve EDIZIONI EPIERRE srl. Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics Mart 2011

***

Ül­ke­miz­de daha önce 256 ma­ce­ra­sı ya­yın­la­nan  Kap­tan Swing’in hiç ya­yın­lan­ma­mış ma­ce­ra­la­rı­nı da ya­yın­la­yan ya­yı­ne­vi­miz; şim­di de Es­se­Ges­se üç­lü­sü­nün ar­dın­dan, İtal­ya’da Guzzon (esseGesse'nin "G"si ve Madam Buffalante'nin çizdiği “S­pe­ci­ale­” baş­lı­ğı al­tın­da 11 sa­yı çıkan “Ö­zel Se­ri­” ma­ce­ra­la­rı­na bu sayıda devam ediyor.

Ocak 2005 ve Şubat 2012...


1 - 34 kitap
192 sayfalık, 3 tam macera 6528 sayfa,
1 kitap Renkli Swing’in Hikayesi 100. sayı özel 96 sayfa...
35 - 81 kitap 320 sayfalık, 5 tam macera 11392 sayfa...
Toplamda 281 macera...

Ayrıca...

7 kitap İtalya'nın yayınladığı Kaptan Swing Özel seri 11 macera 1696 sayfa... (Swing 70. sayıyla başlıyor)
5 kitap 27 maceralık Türk çizimler ya da kolajlar, 1600 sayfa...

Toplamda 81 kitap ve tüm Kaptan Swing Külliyatı 21 bin 312 sayfa olarak tamamlandı.
***
Bunlara ek olarak ilk 7 kitapta verilen 118 sayfalık resimli roman,
***
4 kitap, 8 macera 512 sayfa, İtalyanları bile kıskandıran Renkli Kaptan Swing’ler...
***
En toplamında Hoz Comics’in yayınladığı Kaptan Swingler tas tamam 21 bin 942 sayfa...

SW72
3 Öğeler

Özel Referanslar