EsseGesse Teksas 31

₺130,00
Vergi dahil

Kaybolan Mesaj

Yaratıcıları: esseGesse
Sayfa sayısı: 210
Siyah beyaz
© HOZ Comics Temmuz 2007

Adet

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Karakterin Yaratıcıları: esseGesse
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazışleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Kapak:
Jean-Yves Mitton
Kapak Renk:
Haşim ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics ve EDIZIONI EPIERRE srl. Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics Temmuz 2007

***

Yuma Kit'e Bonelli'den
Hatırlayacağınız gibi bir süre önce Hozcomics dünya çizgiroman devi Bonelli Comics’in babası tarafından yazılan ve Moliterni tarafından 1976 yılında yeniden çizilen Yuma Kid adlı çalısmayı yayınlamıstı.
Teks ve Zagor gibi çizgiromanseverler tarafından begeniyle okunan bir çok kahramana imzasını atan Baba Bonelli’nin bu kitabını ülkemizde basmak bizi çok mutlu etmisti.
Bonelli Comics ile yapılan kontrat geregi bastığımız kitapları gönderdigimiz Bonelli Comics’ten Davide Bonelli Hozcomics’e bir tebrik maili gönderdi.
İşte Davide Bonelli’nin Hozcomics’e gönderdigi tebrik e-maili...
“Sevgili Hasim Öz, Yuma Kid kitapları için tesekkür ederim. Onları ofisimde yeni buldum çünkü geçtigimiz haftalarda Italya'da resmi tatil vardı. Ve muhtemelen postanın bana ulasması bu yüzden uzun sürdü. Dün bir kaç kopya da babama (Sergio Bonelli) verdim. Her ikimiz de size tesekkürlerimizi sunmak istiyoruz, çünkü Gian Luigi Bonelli'nin bir eserinin uzun süre sonra tekrar basılmış olması ve ortaya takdir edilecek bir işin çıkarılması bizi son derece memnun etti.
En derin Saygılarımla
Davide Bonelli

Yuma Kit'e git

EsseGesse Magazin 2 çıktı

Geç­ti­ği­miz yıl Tek­sas ve Tom Miks'in 50. yı­lıy­dı. Bu­nun için Tek­sas ve Tom Miks’in ya­ra­tı­cı­la­rı­na  özel bir ça­lış­ma ha­zır­la­mış­tık: Esse­Ges­se Ma­ga­zin...
Ha­tır­la­ya­ca­ğı­nız gi­bi ilk sa­yı­da Tek­sas ve Tom Miks'in hiç ya­yım­lan­ma­mış ma­ce­ra­la­rı­nın ya­nı­sı­ra Tür­ki­ye'de­ki 50 yıl­lık se­rü­ve­ni­nin hi­ka­ye­si yer alı­yor­du. İkin­ci ki­tap­ta ise muh­teşem Es­se­Ges­se’nin Tek­sas ve Tom Miks ile bir­lik­te ne­ler yap­tı­ğı­nı an­la­tı­yor ve örnek­ler­le su­nu­yo­ruz. Sinc­het­to-Sar­to­ris-Guz­zon üç­lü­sü­nün bi­ra­ra­ya gel­me­den ön­ce yap­tık­la­rı fer­di ürün­ler ve son­ra­sın­da­ki kollek­tif ça­lış­ma­lar, hiç yayımlanmamış afişler ve tabiki ilk ortak çizgi roman “Olenwald”...

Haşim ÖZ

EsseGessse Magazin'e git...

TK31
10 Öğeler

Özel Referanslar