• -₺10,00

Dylan Dog Maxi 02

₺100,00
₺90,00 Kazanç ₺10,00
Vergi dahil

Dylan Dog, yine daha önce hiç yayınlanmamış üç macerayla karşımızda... maceraların üçü de birbirinden heyecanlı araştırma konuları ve kabuslarla dolu...  “Karındeşen’i Öldürdüm” adlı ilk macerada kahramanımız 19. yüzyılın meşhur seri katili karındeşen Jack’i bulmak için Londra'nın sefil gecekondu bölgesine taşınır... İkinci macera “Herkesin İdolü”nde cehennemden zafer ve kan için gelen bir futbol takımının oyununa dahil olur... Son olarak üçüncü macera “Karmaşık Suç”ta Dylan Dog Çılgın bir dinamitçi tarafından hayaletli evleri bulması için tutulur... Üç macera da kaçırılmaması gereken muhteşemlikte...

Adet

HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Genel Yayın Yönetmeni: Başak AKSEL ÖZ
Çeviri: Fatih OKTA - Ahmet SEKENDİZ
Copyright © Sergio Bonelli Editore 2010
Türkçe Yayın Hakları: © HOZ Comics Aralık / 2011
ISBN: 978-605-5587-38-3

Karındeşen Jack; 1888 yılında, Londra'nın gecekondu semti Whitechapel'da ortaya çıkan bir seri katildir. Aradan geçen yüz küsur yılda cinayetleri kim ya da kimlerin işlediği hâlâ bilinmemektedir. Bu seri katile ‘Jack’ adının verilmesi ise; İngiliz Haber Alma Merkezi Scotland Yard’a katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından gönderilen mektuptaki imzadır. Katil olduğunu iddia eden bu kişinin polis merkezine gönderdiği mektubu inceleyen uzmanlar, mektubu yazan kişinin alt tabakadan ve eğitimsiz biri olduğu sonucuna varmışlardır.
O dönemde arka arkaya öldürülen beş hayat kadınının beşinin de aynı kişi tarafından öldürüldüğü kesinleşmiştir. Bu cinayetlerin ardından buna benzer metodlarla gerçekleş-tirilen onlarca cinayete de “Karındeşen Vakası” adı verilmiş olmasına rağmen bunları aynı kişinin yaptığı kesin değildir. Karındeşen Jack'in kim olduğuna dair onlarca iddia ortaya atılmış olmasına rağmen hiçbiri kanıtlanamamıştır. Bu şüpheli listesi birçok saygın ve soylu kişiyi de içermektedir.
Cinayet dosyaları iki sene sonra kapatılmış olmasına rağmen İngiliz polisi ve bilim adamları hâlâ olayı çözmek için uğraşmaktadırlar. Günümüze kadar ulaşmış tek kanıt ise kurbanlardan birine ait olduğu iddia edilen şaldır. Karındeşen Jack kurbanlarını önce hızlıca iki kere soldan sağa boyunlarını kesip etkisiz hale getiriyor, daha sonra da boğazlarını kulaklarına kadar kesiyordu. Ufak tefek değişikliklerle beraber kurbanların tamamına yakınının karnı ve cinsel organları deşilmiş, bazı organları çalınmış, bazen de burun ve kulakları kesilmiş ve mektuplarıyla birlikte zarfın içerisinde bulunuyordu. Hatta bir mektubunda kurbanın bir böbreğinin yarısını polislere gönderip mektubada şöyle yazmış: "Bu böbreğin yarısını size göneriyorum çünkü diğer yarısını pişirip yedim." 
Jack kurbanlarını, dizleri karna çekilmiş ve bacakları açık bir şekle getirerek terkediyordu. Bir kurbanın da bütün iç organlarını yerlere saçmış bir şekilde bırakmış, fakat kalbi çalınmıştı. Kurbanların organları çıkarıldığı için katilin bir cerrah olabileceği iddiaları da ortaya atılmıştır. Bunun yanı sıra birçok kişi tarafından Karındeşen Jack’in; cinayetlerin işlendiği bölgede yaşayan Yahudi bir kasap olduğu da düşünülmektedir.


He­pi­ni­ze ke­yif­li oku­ma­lar
Ahmet SEKENDİZ

DDM02
10 Öğeler

Özel Referanslar